CENÍK

Celodenní vstupné:    

  Vstupné.......................................80 Kč   

Děti od 5 do 10 let.....................30 Kč  

Studenti......................................60 Kč

Důchodci od 62 let, ZTP….....50 Kč

Sleva od 16.30...........................50 Kč

Půjčovné:                

 Kabina.........................................40 Kč 

Hlídané stání pro kola….......30 Kč